Hondenuitlaatservice Friends

Hondenuitlaatservice voor Arnhem, Arnhem-Noord, Velp en Rozendaal. Ook voor dagopvang en vakantieopvang.


Voorwaarden

1      Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden met de eigenaar.

1.2 Op deze overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen uit het burgerlijk wetboek van toepassing.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast en/of uitgebreid. Dit wordt vooraf doorgegeven aan de eigenaar.


2      Artikel 2 – Eigenaar

2.1 De eigenaar dient een WA-verzekering te hebben waarbij huisdieren zijn meeverzekerd. De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar hond. Net als mensen kunnen honden soms onbedoeld schade aanrichten. Mocht zo’n situatie zich voordoen dan is de hondeuitlaatservice genoodzaakt de gegevens van de eigenaar aan een eventuele derde partij te overhandigen. Uiteraard zal dit eerst met de eigenaar worden overlegd.

2.2 De eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door de uitlaatservice en/of derden, veroorzaakt door de hond van de eigenaar. Eventuele kosten voor medische zorg en/of schade aan eigendommen van de uitlaatservice zullen op de eigenaar worden verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker is van de schade, worden de kosten tussen de eigenaren van de betrokken honden onderling verdeeld.

2.3 De eigenaar draagt er zorg voor dat de hondenuitlaatservice Friends toegang heeft tot de plaats waar de hond zich bevindt.

2.4 De eigenaar machtigt de hondenuitlaatservice Friends om op kosten van de eigenaar medische zorg te verschaffen aan de hond, indien dit noodzakelijk wordt geacht. Indien blijkt dat er een medische ingreep nodig is, zal uiteraard eerst worden overlegd met de eigenaar. Ook zal de hondenuitlaatservice Friends contact opnemen met de eigenaar als zijn/haar hond naar de dierenarts wordt gebracht.

2.5 De eigenaar accepteert dat de hond na het uitlaten wat vies kan zijn. Uiteraard wordt de hond wel zoveel mogelijk schoon en droog gemaakt voordat er aan de terugreis wordt begonnen.

2.6 De eigenaar zal er zorg voor dragen dat de hond deugdelijk wordt ingeënt. Honden waarvoor de overeenkomst wordt getekend dienen te zijn geënt met de jaarlijkse coctailenting en tevens de kennelhoestenting- of spray. Ook dient de hond preventief te worden behandeld tegen parasieten als vlooien, teken, enz. de entingen (tegen parvo, hondenziekte en kennelhoest) mogen niet ouder zijn dan een jaar en niet jonger dan drie weken.

2.7 De eigenaar zal de hondenuitlaatservice Friends zo spoedig mogelijk informeren over eventuele afwijkingen en/of ziektes die de hond heeft. Honden met erge diaree, grote wonden of honden die ernstig braken kunnen niet met de groep mee. Op het moment dat de hond deze verschijnselen vertoont tijdens het uitlaten zal de hondenuitlaatservice Friends de situatie ter plekke inschatten en de eigenaar op de hoogte brengen. Indien nodig wordt de hond naar de dierenarts gebracht.

2.8 Honden die loops zijn kunnen niet mee.

2.9 Geplande wandelingen dienen minimaal de dag voorafgaand aan de wandeling voor 20.00 uur te worden geannuleerd. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de wandeling toch in rekening gebracht.

2.10De eigenaar zal de hondenuitlaatservice Friends een kopie van het inentingsboekje overhandigen waaruit blijkt dat de hond deugdelijk is ingeënt en /of andere medische zorg heeft gehad.

2.11De eigenaar zal de hondenuitlaatservice Friends uitgebreidt inlichten over het gedrag en karakter van de hond. Dit geldt niet alleen voor de situatie op dit moment, maar ook in het verleden. Hierbij valt te denken aan agressief gedrag naar soortgenoten, opgelopen trauma door conflicten, ongelukken, verblijf in een asiel, weglopen, allergieën, enz. Dit kan voor de hondenuitlaatservice Friends van groot belang zijn, dus vragen wij complete openheid.

2.12De eigenaar dient er zorg voor te dragen en te controleren dat de hond ook tijdens vervoer en wandelingen met de uitlaatservice nog steeds gedekt is door de eigen WA verzekering.

2.13De eigenaar dient een penning aan te schaffen, met daarop de naam van de hond en het telefoonnummer van hondenuitlaatservice Friends.

3      Artikel 3 – Hondenuitlaatservice Friends

3.1 De hondenuitlaatservice Friends zal er voor zorgen dat de hond op de afgesproken tijden zal worden uitgelaten.

3.2 De hondenuitlaatservice Friends is niet aansprakelijk wanneer zij de overeenkomst niet kan uitvoeren door onvoorziene omstandigheden als extreem weer, serieuze familieomstandigheden en/of ziekte. Uiteraard zal in deze omstandigheden overleg plaats vinden over een goede en acceptabele oplossing.

3.3 De hondenuitlaatservice Friends is door de eigenaar gemachtigd om de hond waarvoor de overeenkomst is getekend uit te laten. De hondenuitlaatservice Friends is echter niet aan te merken als bezitter van de betreffende hond.

3.4 De hondenuitlaatservice Friends garandeert de grootst mogelijke zorg voor de hond en gaat op verantwoorde en veilige manier met de hond om. Dit houdt ook in dat de hondenuitlaatservice Friends zich zal houden aan de afspraken die gemaakt zijn tijdens het intakegesprek.

3.5 De hondenuitlaatservice Friends behoudt zich het recht voor om op voorhand een hond te weigeren en/of tussentijds een overeenkomst te ontbinden, wanneer blijkt dat de hond teveel problemen veroorzaakt en/of een gevaar is voor andere honden en/of derden.


3.6 Om een vrolijke en veilige roedel voor iedere hond te garanderen behoudt de hondenuitlaatservice Friends zich het recht om bepaalde hondenrassen/kruisingen naar eigen inzicht te weren. Hieronder vallen o.a. de Amerikaanse staffordshire terriër, de pittbullterriër, de bullterriër en de Amerikaanse bulldog, of onderlinge kruisingen uiteraard. Voorgaand zijn slechts voorbeelden van rassen.

3.7 De hondenuitlaatservice Friends kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel aan de hond van de eigenaar die zonder opzet is aangebracht door de hondenuitlaatservice Friends. Uiteraard zal in die situatie zoveel mogelijk worden overlegd met de eigenaar.

3.8 De hondenuitlaatservice Friends kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade aan de hond, aan derden, door honden onderling aangebracht en/of schade aan, in of om het huis van de eigenaar (brand, diefstal, inbraak of anders) ten tijde van het uitlaten.

3.9 De hondenuitlaatservice Friends behoudt zicht het recht voor om gedurende het jaar vakantie en/of vrije dagen op te nemen, waarbij de hond van de eigenaar niet wordt uitgelaten. Dit wordt natuurlijk zo ver mogelijk van tevoren overlegd en doorgegeven.

3.10De hondenuitlaatservice Friends behoudt zicht het recht de gehanteerde prijzen redelijkerwijs te wijzigen.

3.11De hondenuitlaatservice Friends zal de huissleutel van de eigenaar:

3.11.1    - Niet dupliceren
3.11.2    - Niet voorzien van adresgegevens
3.11.3    - Zorgvuldig in huis bewaren
3.11.4    - Slecht die dagen bij zich dragen waarop de hond uitgelaten moet worden
3.11.5    - Slechts gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden
3.11.6    - Onmiddellijk terug zal geven indien de eigenaar hierom vraagt

3.12Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal de hondenuitlaatservice Friends de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. De hondenuitlaatservice Friends kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.


4      Artikel 4 – Betaling

4.1 Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.

4.2 Vergoedingen dienen voor de dag van de eerste wandeling te zijn voldaan. Bij maandabonnementen dient het bedrag voor aanvang van de maand op de rekening te staan.

4.3 De 10 wandelingen kaart is bedoeld voor regelmatig gebruik. De kaart is niet langer dan 3 maanden geldig en verloopt zonder restitutie van eventuele overgebleven wandelingen.